دبیرستان دوره اول دخترانه برادران شهید خدادادیان شهربابک

دخترانه
دبیرستان دوره اول
نمونه دولتی
خیابان سپاه، خیابان آزادگان
03924245111
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه