دبیرستان دوره اول دخترانه برادران یزدی سبزوار

سبزوار
دخترانه
دبیرستان دوره اول
نمونه دولتی
امیرکبیر 33
05712650268
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه