دبیرستان دوره اول دخترانه برین اصفهان

اصفهان
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
خیابان بزرگمهر-خیابان سپهبد قرنی-کوچه جاوید
03112674726
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه