دبیرستان دوره اول دخترانه بشری زاهدان

زاهدان
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
بلوار بزرگمهر- بزرگمهر٢٤- انتهای کوچه
05433422120
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه