دبیرستان دوره اول دخترانه بهاران کرج

کرج
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
خیابان برغان
02632241533
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه