دبیرستان دوره اول دخترانه بهشت مشهد

مشهد
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
رضاشهر-نبش پیروزی ١٢
05118787484
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه