دبیرستان دوره اول دخترانه بیگم بندرانزلي

دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
بندر انزلی غازیان کوچه برادران شهید حسینی پلاک 49 روبروی فروشگاه داوطلب
01344440045
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه