دبیرستان دوره اول دخترانه تربیت شاهين شهر

دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
بلوار امام خمینی جنب اموزش و پرورش
03145222033
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه