دبیرستان دوره اول دخترانه جنت تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره اول
نمونه دولتی
بزرگراه رسالت- خیابان کرمان جنوبی - خیابان شهید صافی (روبروی آتشنشانی)انتهای خیابان
02122501177
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه