دبیرستان دوره اول دخترانه حضرت معصومه زاهدان

زاهدان
دخترانه
دبیرستان دوره اول
نمونه دولتی
بلوار معلم -تقاطع دانشجو-دانشجو٦٢-انتهای خیابان(میلان)
05433430863
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه