دبیرستان دوره اول دخترانه حمزه ربیعی تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره اول
نمونه دولتی
خ قزوین-خ عرب-خ پهلوانی(انتهای جیهون خ پهلوانی)
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه