دبیرستان دوره اول دخترانه حکیمه(شاهد) اصفهان

اصفهان
دخترانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
بلوار دانشگاه نرسیده به سه راه حکیم نظامی خ سلمان
03136260426
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه