دبیرستان دوره اول دخترانه خدیجه الکبری تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
خیابان رودکی، بین مرتضوی و امام خمینی، کوچه شهید سعید اشرفی
02166836795
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه