دبیرستان دوره اول دخترانه خزایی اصفهان

اصفهان
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
اصفهان - خیابان مرداویج - حد فاصل خیابان عمار و استقلال جنوبی - پلاک 108
03136680573
info@gmail
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه