دبیرستان دوره اول دخترانه دانشگاه صنعتی خميني شهر

خميني شهر
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
دانشگاه صنعتی اصفهان-کوی اساتید
09131943732
دبیرستان دوره دوم دخترانه دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه