دبیرستان دوره اول دخترانه دانش پژوهان جيرفت

دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
شهرک رجایی-بولوار شهید بهشتی-بعد از بهشتی 19-مجتمع دانش پژوهان
03482318272
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه