دبیرستان دوره اول دخترانه رستگاران سنندج

سنندج
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
بلوار کردستان- روبروی پیش دانشگاهی امیرکبیر
08713564992
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه