دبیرستان دوره اول دخترانه رفاه تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
میدان شهداء -خیابان مجاهدین - خیابان ایران - نرسیده به چهارراه آبسردار،‌کوچه پلور
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه