دبیرستان دوره اول دخترانه رهنمون تبريز

تبریز
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
کوی فرشته شمالی- روبروی پارک لاله- خیابان صنوبر3- خیابان محمدپور
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه