دبیرستان دوره اول دخترانه روشنگر تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
شهرک غرب - فاز 6 - انتهای بلوار ایوانک غربی - خیابان گل افشان جنوبی
08808261114
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه