دبیرستان دوره اول دخترانه ریحانه کرمان

دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
بلوار جمهوری.حد فاصل بلوار فارابی و هزار و یک شب جنوبی.نرسیده به برج بانک صادرات.
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه