دبیرستان دوره اول دخترانه زهره وند قرچک

قرچک
دخترانه
دبیرستان دوره اول
نمونه دولتی
زیبا شهر- ایستگاه ژیان- خ میلاد- نبش میلاد٦
02136171159
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه