دبیرستان دوره اول دخترانه سارا خرم آباد

خرم آباد
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
خرم آباد - خیابان شهدای غربی - روبروی آزمایشگاه مرکزی
06633308858
info@gmail
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه