دبیرستان دوره اول دخترانه سرای اندیشه گرگان

گرگان
دخترانه
دبیرستان دوره اول
استعدادهای درخشان
گرگان.بلوار گلشهر.نبش گلشهر 17
01732521728
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه