دبیرستان دوره اول دخترانه سماء زاهدان

زاهدان
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
زاهدان - روبروی طب تصویری
05433412342
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه