دبیرستان دوره اول دخترانه سماء4 مشهد

مشهد
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
قاسم آباد- امامیه 30
05136614968
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه