دبیرستان دوره اول دخترانه سما الزهرا گچساران

گچساران
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
خ هلال احمر-ساختمان قدیم دانشگاه
07432222277
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه