دبیرستان دوره اول دخترانه سما بندرعباس

بندرعباس
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
کوی فرهنگیان- کوچه سرسبز 2- پشت مصلی قدس
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه