دبیرستان دوره اول دخترانه سما تبريز

تبریز
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
جاده ائل گلی فلکه خیام 35 متری سینا
04133311478
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه