دبیرستان دوره اول دخترانه سما سنندج

سنندج
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
بلوار پاسداران پایین تر از هتل شادی بلوار نظام مهندسی بالاتر از آموزشکده سما
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه