دبیرستان دوره اول دخترانه سما شهرضا

شهرضا
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
خیابان حکیم نصر الله-فرعی22
03153216165
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه