دبیرستان دوره اول دخترانه سما ياسوج

ياسوج
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
ترمینال- نبش سعدی ١- جنب ساختمان آموزش پرورش استانداری-مجتمع آموزشی سما
07432222120
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه