دبیرستان دوره اول دخترانه سما کاشمر

کاشمر
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
کاشمرنبش کمال الملک 27
05328232824
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه