دبیرستان دوره اول دخترانه سما(1) همدان

همدان
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
مهدیه - هجده متری شکریه - نبش کوچه فاضلیان
08138386314
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه