دبیرستان دوره اول دخترانه سما4 سبزوار

سبزوار
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
میدان نجارآباد-24 متری انقلاب-خیابان بوستان
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه