دبیرستان دوره اول دخترانه سید الشهدا چمران يزد

یزد
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
خیابان شهید چمران-خیابان رهبر-کوچه عارف
03516245251
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه