دبیرستان دوره اول دخترانه سیمای نور تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
هفت تیر- کوچه بختیار- پلاک 40
02188820988
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه