دبیرستان دوره اول دخترانه شاهد 4 خميني شهر

خميني شهر
دخترانه
دبیرستان دوره اول
شاهد
خیابان ١٧ شهریور -کوچه ٢٨
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه