دبیرستان دوره اول دخترانه شایسته مهر کرج

کرج
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
مهر شهر - بلوار شهرداری - خیابان 303
02633408663
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه