دبیرستان دوره اول دخترانه شمیم دانش رشت

رشت
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
گیلان - رشت - منظریه - انتهای خیابان میهن ( ایران پوپلین) - کوچه بنفشه 3
01333614536
info@gmail
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه