دبیرستان دوره اول دخترانه شهدای قادر خانزاده بانه

بانه
دخترانه
دبیرستان دوره اول
شاهد
سه راهی سازمان آب
08787564750
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه