دبیرستان دوره اول دخترانه شهیدصحرایی کاشمر

کاشمر
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
خلیل آباد- خیابان امام- روبروی امام 19
05157725933
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه