دبیرستان دوره اول دخترانه شهیدکلاهدوز تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
انتهای خیابان پیروزی - میدان شهید کلاهدوز - خیابان حبیبی - شهرک شهید کلاهدوز
02133222182
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه