دبیرستان دوره اول دخترانه شهید باهنر شهربابک

دخترانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
بلوار بهار - میدان پست
03924224360
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه