دبیرستان دوره اول دخترانه شهید طهماسبی تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
اتوبان شهید محلاتی-گیلکی جنوبی-نبش عالی فکر
02133019644
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه