دبیرستان دوره اول دخترانه شهید محبوب سرخس

سرخس
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
شهرک شهید مهاجر،خ توحید
05135220530
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه