دبیرستان دوره اول دخترانه شهید محمد منتظری تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره اول
هیئت امنایی
خ دماوند- خ 30 متری نیرو هوایی-خیابان هشتم- ایستگاه سنگکی- فرعی 8/32 پ 65
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه