دبیرستان دوره اول دخترانه شهید مهدوی کرمان

کرمان
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
بلوار کشاورز
...
همکلاسی
تعداد کلاس: 12
سال تاسیس: 1371
تعداد طبقات: 3
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه