دبیرستان دوره اول دخترانه شهید مهدوی کرمان

دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
بلوار کشاورز - بلوار کشاورز 9 - اولین کوچه سمت راست
03432122306
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه