دبیرستان دوره اول دخترانه شکوه زینب اصفهان

اصفهان
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
خ- کاوه-خ برازنده-جنب مسجد چهارده معصوم(ره)
03134514141
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه